Maksustamisest lähemalt

Annetuse tegija - Annetuse saaja - Maksekohustus

Füüsiline isik → Füüsiline isik: maksukohustus puudub nii annetajal kui annetuse saajal. Annetajal ei ole võimalik tehtud annetust oma maksustatavast tulust maha arvata.

Füüsiline isik → Nimekirja kantud ühing*: Maksukohustus puudub nii annetajal kui annetuse saajal. Annetaja saab vastavalt tulumaksuseaduse §-s 27 toodud määradele ja tingimustele tehtud annetuse oma maksustatavast tulust maha arvata.

Füüsiline isik → Äriühing: Annetajal maksukohustus puudub. Äriühingul annetuse saamise hetkel maksukohustust ei teki.

Äriühing → Füüsiline isik: Annetaja maksustab annetuse tulumaksuga määras 20%.

Äriühing → Nimekirja kantud ühing*: Annetus on TuMS § 49 lg 2 p-s 1 ja 3 nimetatud piirmäärade ulatuses maksuvaba.

Äriühing → Nimekirja kandmata ühing*: Annetaja maksustab annetuse tulumaksuga määras 20/80.

Nimekirja kantud ühing* → Füüsiline isik: Annetaja maksustab annetuse tulumaksuga määras 20/80.

Nimekirja kantud ühing* → Nimekirja kandmata ühing: Annetaja maksustab annetuse tulumaksuga määras 20/80.

Nimekirja kantud ühing* → Nimekirja kantud ühing*: Annetus ei kuulu maksustamisele.

 

* Nimekirja kantud ühinguna käsitletakse tulumaksuseaduse § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud ühingut.

 

Meie soovitame küsida nõu otse Maksuametilt, sest iga projekt on omanäoline ja detailidest võib oleneda maksukohustus.