Ürgne Jahinaine loodusesUser's  Maria project in the category Print

MTÜ Eesti Jahinaised on jahindusalane organisatsioon, mis koondab enese alla aktiivsed jahindusest huvituvad naised üle Eesti ning on Eesti Jahimeeste Seltsi koostööpartner. Lisaks erinevatele jahtidele ja jahiteemalistele üritustele tegelevad Eesti Jahinaised ka keskkonnaalaste ja jahindusteemaliste teabepäevade, töötubade ja koolituste organiseerimise ja kaasaaitamisega. Samuti tutvustavad Jahinaised jahindust ja jahinduse seotust keskkonnakaitsega ning Eesti kultuuriga koolides.

Kalender teemal „Ürgne Jahinaine looduses“ illustreerib MTÜ Eesti Jahinaised eesmärki väärtustada jahitraditsioonide kujunemist ning ürgsete teadmiste edasi kandmist ka järeltulevatele põlvedele. Lisaks jahimehele peaks iga inimene oskama looduses käia, seda kuulata ja näha. Jahimees ja Jahinaine kannavad põlvest põlve teadmisi metsaelu kohta, selle igikestva ringluse kohta, milles ka inimene oma rolli kannab. Jahinaiste roll on teadmiste säilitamine ja kogemuste jagamine. Selle tarbeks korraldame jahindusteemalisi koolitusi nii jahimeestele kui ka Jahinaistele ja ka kõigile huvilistele, kes jahindusega vähem või rohkem kokku puutuvad.

Ürgse Jahinaise kalender on kingituseks õpejõududele ja õpetajatele, kes aitavad koolitusi ja töötubasid läbi viia, samuti meie koostööpartneritele ning õpilastele ja õpetajatetele, kellele käime tegemas ettekandeid.

Kõikidele toetajatele avaldame tänu Eesti Jahinaiste kodulehel: www.eestijahinaised.ee, kust leiate ka infot MTÜ tulevaste ja toimunud ettevõtmiste kohta. Preemiad toetajatele on erinevates töötubades valmistatud ehted ja võtmehoidjad, mille kaunistused on loddusest pärit. Nende väärindamisel on meid aidanud ja õpetanud Koordikambri õppejõud Monika Hint (luu), EKA õppejõud Eve Kaaret (nahk), Egge Edussaar Harak (nahk), Livia Roomets ( savi).

Kalender on koostatud fotokonkursi raames, mille võitja Raima Levistu esitas võidupildi, mis kaunistab uhket seinakalendrit.

Kõik kingitused saadame hooandjateni posti või meili teel.