Nõmme IV laulu- ja tantsupäevUser's  Hannele Tilk project in the category Civic initiative

Laulupäeva lugu

Ajalooteavikud on märkinud esimese laulupäeva toimumiseks aja, mil Nõmme ei olnud veel linnastaatuses. Laulupäeva initsiatiiv tuli Rahu kiriku õpetajalt Anton Eilartilt. 11. juulil 1926 toimunud esimesel laulupäeval osales 11 koori ja 2 orkestrit ning osalejaid kokku oli ligikaudu 600, laulupäeva üldjuht oli professor Juhan Aavik.

Nõmme II laulupäev toimus 22. juunil 1930. Seekord võttis üritusest osa juba 28 koori: lisaks Nõmme kahele koorile veel 8 Tallinna koori ning 18 koori Harjumaalt. Korralduskomitee esimees oli Nõmme linna haridusosakonna juhataja Hjalmar Mäe ning üldjuht taas Juhan Aavik, keda toetasid Harry Truus ja Eduard Vilibert.

Nõmme III laulupäev aastal 1934 kujunes juba suurejoonelisemaks sündmuseks. See tähistas ühtlasi ka võidupäeva, kuna toimus 23. ja 24. juunil. Laulupäevast osavõtjaid oli üle 7000, laulukoorid esindasid nii Nõmmet kui teisi piirkondi. Laulupäeva aukülaline oli sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoner, kes võttis vastu osalejate paraadi ning pidas avakõne. Korralduskomitee eesotsas oli Nõmme linnapea Ludvig Mühlbach (Ojaveski). Laulupäeva üldjuhid olid Juhan Aavik ja Adolf Vedro, lisaks dirigeerisid Mihkel Lüdig ja Karl Leinus.


 

1930. aastate teisel poolel kaldus Nõmme suurürituste ajaline rõhk pigem võidupüha tähistamisele ning selle juures hakkas laulupäeva idee ise varju jääma. Seetõttu saabki kolme esimest laulupäeva lugeda järjepidevuses olnud laulupäevadeks.


Tänapäev

Et taaselustada esialgne idee, püüab Nõmme IV laulu- ja tantsupäeva korraldustoimkond kajastada säilinud ajaloodokumentidest lähtudes võimalikult ligilähedaselt tolleaegset repertuaari, tehes sellega kummarduse eelnevale kolmele laulupäevale. Samas püüame siiski lähtuda ka kaasaja koorimuusikast ning delikaatselt põimida omavahel uue ja vana. Uus on ju ka see, et eelnevatel laulupäevadel ei olnud kaasatud tantsijaid.

Laulu- ja tantsupäeva toimkonna ajaloolane Leho Lõhmus on ajaloomaterjalide kokkupanemisel tõdenud, et kahjuks ei ole selles ajast palju infot säilinud. Tänase Nõmme laulu- ja tantsupäeva toimkonna südameasi on kindlustada tulevastele põlvedele digitaliseeritud laulupäevamaterjalide säilitamine. 


 

Mis on tehtud

Oleme saanud toetust kohalikelt ettvõtjatelt ja Kaitseliidu Tallinna malevalt. Tänu neile saame pakkuda osalejatele suppi, sest mis pidu see on kui pole laulupäeva suppi! Kaitseliit annab meie käsutusse meditsiinitelgi, kui mõni tantsija juhtub varba ära lööma, oleks abi kohe käepärast.

Omade jõududega korrastasime Vabaduse pargi ja värvisime üle Tähe kõlakoja. Nõmme linnaosavalitsus lubas ka mõned lilled sinna istutada.

Meie tubli kunstnik Krista Kõrvits on kujundanud kauni logo ja posteri mis sai ka aluseks animeeritud kutsele. Meile on õla pannud Nõmme Raadio ja Egon Nuter, kes teostasid animatsiooni helindamise. Egon, kes on sündinud nõmmekas, lubas tulla ka laulupäeva juhtima.

Helina Tilk ja Kardi Jäätma andsid oma signeeritud keraamika Nõmme laulu- ja tantsupäeva heaks, millega täname eriti tublisid hooandjaid.

Laulu- ja tantsupäeva programmi on kokku pannud lugupeetud koorijuht Raul Talmar ja Ürgleigarite juht Georg Jüriado. Georgi aitab tubli noor tantsujuht Kristi Aitsam. Ja üldse on meil palju toredaid inimesi, kes on väga palju panustanud oma aega ja resursse, et peokülalisi ootaks kaunis suvine pidu.
 

Milleks me teie abi palume

Meie plaan on paluda videokroonikul salvestada nii peo ettevalmistamine, rongkäik, laulu- ja tantsupäeva kontsert, sellele järgnev ühislaulmine ja simman, kui ka meie tore publik. Samuti soovime kõigile osalejaile jätta meenutuseks Nõmme laulu- ja tanstupäeva logoga rinnamärk.

Kogu see tegevus eeldab aga ka rahaliste vahendite olemasolu, millega meil on äärmiselt kitsas.

Seetõttu pöördume heas usus teie poole, kes te hindate väärikate traditsioonide taaselustamist ja ajaloo dokumenteerimist tulevastele põlvede:

Löö kaasa ajaloo väärtustamises!

Iga väiksemgi panus on meile väga väärtuslik!

Ja lõpetuseks: ka meie soovime aidata! Raha, mis jääb hooandjate poolt panustatust üle, suuname omakorda vähifondi Kingitud Elu.

Sügava kummardusega

Nõmme IV laulu- ja tantsupäeva korraldustoimkond