„Paneme kelgu veerema“Kasutaja  Lilian Promet projekt kategoorias Disain

Kust sai Snolleri idee alguse?

Snolleri idee sai alguse otsesest vajadusest.

Talvel on tänavatel segamini lumi ja asfalt, seega tuleb lapsega liikudes pidevalt valida kelgu ja käru vahel. Kärud on kohmakad, kuid kelgud on kasutud asfaldil ja siseruumides, lisaks on nad madalad ja autojuhid ei märka neid.

Meil on ideaalne lahendus – Snoller. See on ratastega kelk, mis on mugav ja turvaline.

Snoller osales Ajujahi konkursil 2013 aastal ja saavutas tunnustava 7. koha. Kuni tänaseni oleme tegelenud tootearendusega ja hiljemalt selle aasta sügisel plaanime turule tulla.

  • Snoller on turvalisem kui tavaline kelk. Tihti näeme talvel vanemaid kelkudega teed ületamas. Kelgud ei ole autojuhile märgatavad, samuti ei ole kelgud stabiilsed. Snolleri muudab turvaliseks toote jäik sang ja ees lükkamise võimalus. Teed saab ületada kergelt rataste mehhanismi kasutades. Samuti on Snolleril helkurid, mis muudavad kelgu autojuhi jaoks märgatavaks.
  • Snoller on mugav. Snolleriga saab liikuda erinevatel pinnastel. Toodet saab kasutada nii lumel, asfaldil kui ka siseruumides. Vanemana tean, et väikelapsega talvel liikumine on raskendatud. Käru pole võimalik lumes lükata ( samuti ei kasuta käru enam 3. aastase lapsega), kelgul kaob funktsioon kui soovime siseruumi minna. Snoller on unikaalne lahendus, mis muudab 0-5 aastase lapsega talvel liikumise mugavaks ja vahvaks.
  • Lapsel on Snolleriga lõbus. Me kõik teame, kuidas lastele meeldib kelgutada. Snoller annab võimaluse lapsel talvel aktiivne olla. Kelguga on lihtne ja lõbus liikuda erinevatel pinnastel.
     Lapsed snollerimõnu nautimas
 

Sinu abiga saame Snolleri veerema

Selleks, et saaksime luua tugeva kaubamärgi ja kvaliteetse lahenduse, oleme tänulikud iga panuse eest. Snoller OÜ näol on tegemist innovaatilise ettevõttega, mille eesmärgiks on välja töötada erinevaid lahendusi, mis on seotud tegevusega - liikumine.

Snolleri kaubamärk on kaitstud ja ei põhine üksnes ühel tootel. Meie eesmärk on siseneda rahvusvahelisele turule, Eesti on pigem testturuks - prioriteet on suunata ressurss välisturgudele.

Hetkel oleme tootearenduse faasis ning prototüüp on meil juba olemas. Oleme toodet piisavalt testinud ja teame täpselt, mida tuleb olemasoleva mudeli juures muuta. Kindlasti vajab arendamist üldine konstruktsioon, käepide ja manööveradamise mugavus. Selleks, et saaksime luua kvaliteetse lahenduse Skandinaavia turule sisenemiseks, vajame hooandmist olemasoleva prototüübi arendamiseks.

Oleme alustanud koostööd nii disaineri, inseneride, patendivoliniku ning tootjaga, et lõplik lahendus turule tuua.
 

Meie eesmärk on:

Jõuda järgmisel talvel poodidesse, kuid kogu projekti eelarve on üksinda finantseerimiseks liiga kõrge. Selleks, et saaksime luua tugeva kaubamärgi ja kvaliteetse lahenduse, oleme tänulikud iga panuse eest, mis aitab jõuda Hooandjas püstitatud eesmärgini.

Projekti käigus tehtavad tööd:

Snolleri tehniline lahendus ja disain

Vajame kvaliteetset, Euroopa Liidu standarditele vastavat lahendust, et tuua Snoller turvalisena kasutajateni ja konkureerida välisturgudel. Tehnilise lahenduse väljatöötamine, laste istumise asendite analüüs, võimalik materjali- ja tootmistehnoloogiate analüüs.

Tootmisvalmis mudeli arendamine, tootmisesse juurutamine ja intellektuaalse kaitse taotlemine

Idee arendus tootmisvalmis mudeli tasemele. Enne kui Snollerid jõuavad tänavatele tuleb luua vähemalt kolm testmudelit, mida eelnevalt katsetada ja edasi arendada. Ühtlasi viime läbi tegevused tootmise
ettevalmistamiseks ja intellektuaalse omandi kaitsmiseks.

Anna hoogu, et Snollerid jõuaksid järgmisel talvel tänavatele!