"Hooandja" blog

ESTCube purustas Hooandja rekordid

ESTCube-2 Hooandja kampaaniat saadab kosmiline edu. Esimese ööpäevaga on kogutud üle 6000 euro, mis ületab varasemad Hooandja kampaaniate saavutused.

"Me ei suuda siiamaani uskuda, et Hooandja kampaania algus nii hästi on läinud," ütles Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutuse ESTCube tehniline juht Hendrik Ehrpais. "Oleme väga tänulikud kõigile meie toetajatele."

Ehrpais sõnas, et esialgsed optimistlikud ootused esimese päeva osas jäid kümne protsendi ringi kogu summast ehk kolme tuhande euro juurde. Need ootused said ületatud kahekordselt.

Loe edasi

Hooandja kavandab Eesti suurima ühisrahastusplatvormi uuendamist

Kuni 21. veebruarini on kõik huvilised oodatud andma oma panust ühisrahastuse arengusse. MTÜ Hooandja kogub aadressil http://www.hooandja.ee/projekt/hooandja-20 toetust Eesti esimese ja suurima ühisrahastusplatvormi kaasajastamiseks.

2012. aastal tegevust alustanud Hooandja on kujunenud tõeliseks ühisrahastuse edulooks. Viie aasta jooksul on üle 60 000 inimese toetanud Hooandjas 600 projekti ligi 2 miljoni euroga.

Loe edasi

Nordea käivitas koostöös Hooandjaga uue heategevusprojekti

Projekti eesmärgiks on anda terviklikum panus avatud ja edumeelse Eesti heaks. Nordea hakkab Hooandjas toetama noorte talentide debüüte, andekate loomeinimeste tutvustamist rahvusvahelisel areenil ning algatusi, mis aitavad edendada kohalikku kultuurielu ja edendada Eesti ühiskonnas sallivust ning kultuurilist mitmekesisust.

Loe edasi

Hooandja ratastel

Hooandja on viimase kahe ja poole aasta jooksul vahendanud üle 250 projektile ligi 720 000 eurot. Tahame, et veel rohkemad ettevõtmised jõuaksid ühisrahastuse toel tegudeni. 2015. aastal on platvormi lisandunud võimalus lisaks rahale koguda ka vabatahtlikku abijõudu ning muid ressursse. Seetõttu soovimegi kõigile huvilistele meie võimalusi ja eeliseid tutvustada koolitustega.

Loe edasi

Aasta 2014 numbrites

Enne sirget sammu uude aastasse, on sobilik teha väike kokkuvõte.

Hooandja pea 3 esimese aasta jooksul (esimesed projektid alustasid hoovõttu 2012 mais) on meil üleval olnud ligi 400 algatust (täpne arv hetkel 385), millest soovitu summa (või enam) on õnnestunud koguda 253 projektil, kellele oleme vahendanud üle 720 000 euro.

Loe edasi

Uuenenud kasutustingimused

Seoses kodanikualgatuslike projektide mahu suurenemisega oleme korrastanud oma kasutustingimusi. Algselt vaid loovatele projektidele suunatud Hooandja tervitab ja ootab aina enam ka erinevaid kodanikuaktiivsuse väljendusi, mille teostumiseks on vajalik kas väiksem või suurem hoolisa. Sellest ongi kerkinud vajadus täpsemate ja selgemate sõnastuste järele.

Loe edasi

Pages