"Hooandja" blog

Tartu 2024 sündmus Kultuurikompass: Kuidas teha edukalt ühisrahastust?

10. jaanuaril toimus Tartu 2024 sündmus Kultuurikompass: Kuidas teha edukalt ühisrahastust? Hooandja oli kutsutud sündmusele osalema ning oma tegemistest rääkima. 

Koos meiega said sõna võtta erinevad ühisrahastusega seotud organisatsioonid ning Hooandjas hoogu kogunud projektide esindajad. Nende seas olid Andres Kauts (Hooandjas Tartu Elektriteatriga hoogu kogunud kahel korral - Suvine välikino Tartusse ja Kinoprojektori töölepanek), Marge Pärnits (Hooandjas hoogu kogunud projektiga Raamat “Nässu ja lumekruubid”), Raul Oreškin (Tartu Uus Teater, rääkis projektist Toeta Tartu teatrikeskuse sündi), Kalle Paas (muljetas projektist Sepa Jalgpallikeskus) ning Jaan Naaber (brändistrateeg ja teenindusdisainer (Neway) andis infot kuidas üldse ühisrahastusprojekti luua).
 

Foto: Kiur Kaasik
Fotol (vasakult): Karmen Otu, Marge Pärnits, Andres Kauts, Tuulike Mänd

 

Oleme väga tänulikud sündmuse korraldajatele ja kõigile esinejatele, sest tihti ei kuule me infot autoritepoolsest vaatenurgast, nende mõtetest ja tunnetest, mis neid projekti tegemise ajal valdasid, neile väljakutseks osutusid või jõudu andsid. 

Eriti paelusid meid lood, mis rääkisidki projekti autori argipäevast sel ajal kui projekt Hooandjas aktiivne oli ning oma eesmärki täitis. Kuna meie meeskonna töö on hallata kõiki projekte üheaegselt, siis väga põnev oli konkreetsete projektide lugusid näha ja kuulata ka kitsamast vaatepunktist.

Jagati väga palju toredat tagasisidet, mida peab projektide loomisel, koostamisel, elluviimisel ja turundamisel silmas pidama ning milline saab olla autori enda panus, et projekt edukaks osutuks.

Marge Pärnits ütles väga kaunilt: "Tegemist on sinu projektiga ja sa saad sellega hakkama! Iseenda tõe uskumine on kõige olulisem!" 

Siit ka kogu postituse põhiline mõte: Kui sa ise tead, et ajad õiget asja, on kõik võimalik!

Hoogu juurde, sõbrad!
 

Foto: Kiur Kaasik
Fotol: Hooandja kontoris tihti aega veetev koer Dani