Võimalik võimatusKasutaja  Rauno Põld projekt kategoorias Teater

Hea inimene, kes sa annad hoogu unistuste täitumisele!

Minul ja Teater Noal on rõõm, et oled meie projekti avanud ning soovid sellega lähemalt tutvuda. Tutvustan Sulle kõige pealt ennast ja siis Teater Noad. Mina olen Rauno Põld, olen üks nendest noortest, kes otsustas jääda kodukanti, väiksemasse maakohta elama. Olen asunud tööle oma kodukoolis õpetajana ning selle kõrvalt tegelen MTÜ Teater Noa juhtimisega. Teater Noa on mittetulundusühing, mis sai juba viis aastat tagasi alguse kooli näiteringist. Selle ajaga on antud viis etendust, üks amatöörlik filmisari ja hetkel on montaažis möödunud suve suur töö - film "Kord oli nii". Just see film on andnud meile tõuke teha nüüd teoks ka see projekt, millele me hoogu vajame. Lisainfot meie inimeste ja meie tegemiste kohta saad lugeda siit: teaternoa.com.

Meie soov on taaskord kutsuda Kiviõli imearmsasse linna ligi 30 inimest, kellega üheskoos asutakse valmistama lavale toomiseks ette etendust "Võimalik Võimatus", mille autoriks ma ka ise olen. Lugu leiab aset Eesti- ja Liivimaa kuningriikides, loo keskmes on Liivimaa kuningriigi printsess Anne-Mari, kes saatuse sunnil on isa poolt määratud Eestimaa troonipärijale naiseks. Etendus käsitleb selle noore tüdruku elurada, kuidas tema identiteet ajaga muutub ning milliseks inimeseks on ta kujunenud, kui temast on saanud juba kuningaema. Mis on saanud tema veendumustest? Mis on saanud tema lubadustest olla õiglane valitseja?

Etenduse moraaliks on inimeste pimedad silmad iseenda tegude osas, kuidas iseendale lubatakse olla või teha ühte moodi, ent tegelikkuses ollakse/tehakse hoopis vastupidist. Tegevustik leiab aset 17. sajandi paiku, mis ongi üks suurimaid põhjusi, miks vajame Hooandjas Teie toetust, meil on vaja laval kasutada väga konkreetseid kostüüme ja rekvisiite, et ajastu oleks selgelt nähtav. Meie teater tegutseb projektide najal, püsivat rahastust me kuskilt ei saa, toimetame vabatahtlikult oma tööde kõrvalt nii kuis jõuame. Antud projekt rahastust ei saanud, mistõttu on meil tarvis Teie abi.

Miks inimeste kokku kutsumiseks seekord lavastus?

Möödunud aastal tegime teoks filmiprojekti, kus üle 30 omavahel tundmatu  inimese tuli Kiviõlisse kokku ning asus ühise eesmärgi nimel toimetama – saada 14 päevaga film purki. Üsna pea oldi segunenud, õpiti üksteist tundma, ühiselt sisustati kaadritagune aeg. Inimesed suhtlevad tänini, teevad ühiseid uusi projekte ning meenutavad meid ja Kiviõlit sooja tundega. See näitab, et oleme saavutanud edu. Me oleme omavahel liitnud Eestimaa inimesi, samuti oleme näidanud Ida-Virumaa hetkel püsivat pigem negatiivset kuvandit hoopis positiivses valguses.

Tänavu tahame teha lavastust, sest siin on lõpptulemus koheselt saavutatav. Me saame projekti alustada, eesmärgi nimel pingutada ja siis üheskoos ka selle lõpetada. Inimesed lavastusse valime seekord videotutvustuse põhjal, kus soovija tutvustab ennast, oma motivatsiooni ja kinnitab, et saab kõikidel proovipäevadel kenasti osaleda.

Mis vajab rahalist panust?

Nagu eelpool mainitud, vajame raha just kostüümide ja rekvisiitide jaoks. Samuti soovime lavale ehitada kergema palee interjööri. Samuti oleks raha tarvis transpordiks, sest etendusi tahame anda üle Virumaa, ent rekvisiitide, kostüümide ja meeskonna vedu vajab suurema transpordi tellimist. Samuti etenduse reklaam – postrite print, sotsiaalmeedia reklaam, kavade ja piletite print. Ülejäänu (toit, eluase jms.) saame loodetavasti valla ja sponsorite kaudu, kes saavad meile jagada füüsilisi tooteid.

Sinu hoog annab hoo nii noorte teatrile, minule kui kirjanikule ja lavastajale, annab hoo harrastusnäitlejatele ning meeskonnale lava taga, kes lavastuses kaasa teha otsustavad, ning Kiviõli linnale, mille imago saab taaskord juurde sellest kandist hästi rääkivaid inimesi.

Ole sa tänatud ja ole sa hoitud!
Rauno Põld ja Teater Noa meeskond

  • 7 hooandjat
  • 220€kogutud 2000€ eesmärgist

Lõppenud

See projekt ei kogunud vajaminevat summat ja lõppes 30.Jun.2019